Intentieverklaring technasium
Bericht geplaatst op: 20-7-2016

Technasiumnetwerken en Avans Hogeschool ondertekenen intentieverklaring
Op 27 mei bestendigen de Technasiumscholen van het netwerk West-Brabant & Drechtsteden en het netwerk Zuid-West Nederland de onderlinge samenwerking met Avans Hogeschool in het bèta-technisch onderwijs.

Afspraken hierover zijn vastgelegd in een intentieverklaring, die vrijdag 27 mei om 16.00 uur wordt getekend door de heer F. van Kalmthout, lid College van Bestuur van Avans Hogeschool, L. de Rond, voorzitter van het Technasiumnetwerk Zuid-West Nederland en R. van Velthoven, voorzitter van het Technasiumnetwerk West-Brabant & Drechtsteden. Technasiumleerlingen van het Newmancollege presenteren deze middag op Avans Hogeschool hun uitvinding waarmee zij in april dit jaar de Technasium TOP award wonnen.

Technasium leerlijn voor bètatechniek

Inzet van het Technasium is om middels het vak Onderzoek en Ontwerpen de belangstelling van leerlingen voor het studeren en werken in de bèta-techniek te stimuleren. In het vak werken leerlingen aan onderzoeks- en ontwerpoplossingen voor problemen uit de dagelijkse realiteit. De leerlijn Onderzoek en Ontwerpen krijgt daarom gestalte in nauwe samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en het hoger (wetenschappelijk) onderwijs.

Technasiumnetwerken

Technasiumscholen ontwikkelen hun onderwijsprogramma onder toezicht van de Stichting Technasium. Het landelijke Expertisecentrum biedt ondersteuning en zorgt voor accreditatie van de scholen. Regionaal zijn de Technasiumscholen verenigd in netwerken.

Het Technasiumnetwerk West-Brabant en Drechtsteden bestaat uit zes scholen: het Dongemondcollege Raamsdonksveer en Made, het Jan Tinbergen College Roosendaal, het Markland College Oudenbosch, het Markland College Zevenbergen, het Newmancollege Breda en het Walburgcollege Zwijndrecht.

Het Technasiumnetwerk Zuid-West Nederland bestaat uit vijf scholen: RSG ’t Rijks Bergen op Zoom, het Goese Lyceum Goes, SSG Nehalennia Middelburg, Pieter Zeeman Zierikzee en SSG De Rede Terneuzen.

Doorstroom naar het HBO

Met de intentieverklaring spreken de Technasiumscholen en Avans uit dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een optimale ontwikkeling van het onderwijs en examenprogramma van Onderzoek en Ontwerpen. Avans biedt met de inzet van docenten, studenten en faciliteiten via haar Technaplaza expertise en bijzondere begeleiding aan leerlingen van het Technasium. Specifiek kunnen de leerlingen van de Technasiumscholen hun opleiding afsluiten met een meesterproef die wordt uitgevoerd in een contextrijke omgeving met partners uit het bedrijfsleven, onder begeleiding van deskundigen van de hogeschool.

Bijzonder aan de samenwerking is dat de leerling al vroegtijdig een inkijk krijgt in het hoger onderwijs, waardoor de drempel ernaar toe verlaagd wordt. Docenten uit het voortgezet onderwijs en het hbo werken nauw samen en delen kennis en expertise. Op deze manier wordt de doorstroom naar bètastudies verbeterd, waardoor uiteindelijk meer hoogopgeleide technici op de arbeidsmarkt komen.


Terug