Newmanlezing 2017


Newmanlezing 2017

 Op 14 november werd de jaarlijkse Newmanlezing verzorgd door Eppo van Nispen tot Sevenaer. Hij was tot enkele uren voor de lezing directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) tot hij hoorde dat hij werd aangesteld als directeur van Beeld en Geluid in Hilversum.

Zijn lezing had als onderwerp ‘de puber’, die we zo overigens helemaal niet zo moeten noemen, blijkt uit zijn pleidooi voor begrip voor het jonge volkje.

De zaal zat vol. 300 toehoorders en ze waren doodstil, bang om iets te missen. Eppo sprak uit eigen ervaring en bracht de nodige knelpunten naar voren. Hij betrok ouders erbij en als een volleerd cabaretier wist hij de zaal te boeien. De toehoorders moeten na afloop het gevoel hebben gehad dat ze een avondje naar de schouwburg waren geweest. De mensen die we gesproken hebben, waren onverdeeld enthousiast.

HIER vindt u de presentatie.

Dank aan de oudercommissie die deze avond had georganiseerd.