Londen reis mavo 3 gaat niet door
Bericht geplaatst op: 22-3-2017

Aan        (de ouders / verzorgers van) de leerlingen van mavo 3

                het personeel van het Nemancollege

 

Beste ouders, verzorgers,

Beste leerlingen en collega’s,

Als gevolg van de (terroristische) aanslagen van vanmiddag in Londen heeft de schoolleiding besloten om de reis van de mavo 3 leerlingen naar Londen, die zou plaatsvinden van donderdag 23 maart tot en met maandag 27 maart, te annuleren.

Uiteraard beseffen we dat dat een grote teleurstelling is.  We vinden het als schoolleiding echter onverantwoord om onze leerlingen bloot te stellen aan welk risico dan ook. Het korte tijdsbestek tussen het moment van de aanslag en het vertrek van onze leerlingen laat ons geen ruimte voor een ander besluit.

De schoolleiding heeft verder de volgende besluiten genomen:

1.       De reis naar Londen zal tot een nader te bepalen moment worden uitgesteld.

2.       De financiële afwikkeling wordt zo spoedig mogelijk aan de ouders bekend gemaakt.

3.       De leerlingen van mavo 3 zijn op donderdag 23 maart vrij.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

R.P. van Velthoven

rector


Terug