Informatie rondom school en het coronavirus

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Op dit deel van de website kunt u meer informatie lezen over het sluiten van de school tijdens de corona-crisis. 

24 maart 2020: BRIEF voor examenleerlingen
20 maart 2020: BRIEF voor examenleerlingen 
19 maart 2020: BRIEF voor ouder(s)/verzorger(s)
18 maart 2020: BRIEF voor ouder(s)/verzorger(s) van examenleerlingen
16 maart 2020: BRIEF voor ouder(s)/verzorger(s) over onderwijs op afstand
16 maart 2020: BRIEF voor leerlingen over onderwijs op afstand
15 maart 2020: BRIEF over sluiting school.
15 maart 2020: extra BRIEF over sluiting school examenleerlingen.
15 maart 2020: aanvullende BRIEF voor leerlingen en ouders m.b.t. specifieke maatregelen voor school.
15 maart 2020: evenement Newmantalks afgelast.

FAQ van/voor leerlingen en ouders
Er zijn veel vragen over het sluiten van de scholen. Hieronder lees je enkele 'frequent asked questions' en de antwoorden die we binnen hebben gekregen. Snel zullen er meer vragen en antwoorden te vinden zijn.

Mijn chromebook van de rentcompany is stuk? Ik kan niet thuis werken voor school. Wat moet ik doen?
Op maandag en donderdag van 10.00uur tot 12.00uur is dhr. Caniëls op school. Je kan dan je chromebook laten repareren of omwisselen voor een nieuwe.

Hoe weet ik wat ik moet doen voor school?
Al je docenten plaatsen opdrachten in Magister. Kijk in je rooster en je vindt de verschillende opdrachten. In contact komen met een docent kan ook via magister. Er zijn ook docenten die gebruik  maken van Google Meets of Classroom. Deze docenten plaatsen de contacttijd in Magister. 

Is de school telefonisch bereikbaar?
Ja, de school is telefonisch bereikbaar. Het nummer is doorgeschakeld naar één van onze medewerkers.

Voorziet de school in opvang? 
Ja, de school kan voorzien in opvang. Hiervoor geldt de regel dat beide ouders werkzaam zijn in een vitale functie (zie lijst overheid) of één ouder in de situatie van een één-ouder-gezin. Hiervoor kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met de school.

Waarom kiest het Nemwancollege niet voor een uniforme manier van het aanbieden van lessen?
Er zit verschil tussen de lessen van docenten. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van docent en leerling. We vragen om afstemming te zoeken tussen leerling en docent en docenten onderling. Door dit niet strak vast te leggen kan iedereen het voor zijn/haar persoonlijke situatie inrichten. (T)Huiswerk is te vinden in Magister en ook kan de leerling een mail sturen naar de docent via dit systeem. Daarnaast gebruiken we andere vormen van digitale communicatie. Elke docent heeft met zijn/haar klassen hierover afspraken gemaakt. Waar die overlappen wordt een oplossing gezocht tussen docenten onderling. 
De prioriteit ligt nu ook bij de examenleerlingen. Vanaf volgende week worden docenten ingezet voor surveilleren tijdens de set-week. Dit maakt het ook lastig om het lesrooster te blijven hanteren. Deze tijd vraagt om flexibiliteit.

Hoe zit het met mijn studiekeuze en aanmelding voor de vervolgopleiding?
Via deze link vindt u een aantal vragen en antwoorden op een rijtje voor leerlingen en ouders die vragen hebben hierover. Dit is een levend document en zal doorlopend geüpdatet worden.
Uiteraard kunnen leerlingen en ouders ook contact opnemen met één van de decanen: mevr. Leijten (mavo 2, mavo 3, mavo 4, T3b en T3d) via cleijten@newmancollege.nl of mevr. van den Bemd (H3a, H3b, T3c, GA3a, T3a, havo 4/5 en vwo 4/5/6) via mvandenbemd@newmancollege.nl.