Naar de brugklas

Misschien ben je al eens op het Newman komen kijken: op een open dag of met je klas van de basisschool. In elk geval is krijg je nog volop de kans om de school (beter) te leren kennen.

 • VERVALLEN: Op dinsdag 10 november en woensdag 11 november is er in het Curio aan de Wilhelminasingel 33 een centrale voorlichting van alle middelbare scholen in Breda. 
 • ONDER VOORBEHOUD: Op zaterdag 6 februari houden we van 10.00 tot 15.00 uur onze open dag.
 • Op woensdag 24 februari kun je 's middags korte lesjes komen volgen. We noemen dat onze snuffelmiddag. (inschrijven kan hier...)
 • Met je ouders kun je je inschrijven op dinsdag 9 of woensdag 10 maart van 17.00 tot 20.30 uur. Deze datum geldt voor alle middelbare scholen in Breda.
 • Begint je achternaam met de letter A t/m K, meld je dan aan op dinsdag 9 maart.
 • Begint je achternaam met de letter L t/m Z, meld je dan aan op woensdag 10 maart.
Is het spannend of je op het Newman toegelaten kunt worden? Luister vooral goed naar het advies van je leraar, want dat doen wij ook. Wij gaan over je inschrijving praten met je meneer of je juf.

Aannamecriteria Newmancollege 2021-2022:

 1. Het niveau advies is minimaal mavo (vmbo-tl).
 2. Het plaatsingsadvies is minimaal mavo (vmbo-tl) waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat de leerling geplaatst wordt in een dakpanconstructie op minimaal mavo/havo niveau.
 3. Indien de aangeleverde gegevens vanuit het primair onderwijs reden geven tot twijfel, volgt een aanvullend intelligentieonderzoek. Indien het onderzoek aangeeft dat het IQ minimaal 100 is wordt de leerling alsnog geplaatst, tenzij het verschil tussen verbale en performale intelligentie groter is dan of gelijk aan 12.
 4. Indien er sprake is van een specifieke hulpvraag wordt door de aannamecommissie onderzocht of de school op basis van het ondersteuningsprofiel in staat mag worden geacht aan de ondersteuningsvraag te voldoen. Indien dat niet het geval is, zal de betreffende leerling worden afgewezen.
 5. In de aannameprocedure wordt rekening gehouden met het maximaal aantal te plaatsen geïndiceerde leerlingen. Dit maximum is gerelateerd aan de landelijke en regionale percentages. De percentages zijn te vinden op Scholen op de kaart.

Aanmelding technasium brugklas

Leerlingen die zich aanmelden voor het technasium hebben minimaal een onverdeeld havo-advies. Een plaatsingsadvies mavo/havo is dus niet voldoende. Daarnaast vragen wij een positief advies van de groepsleerkracht. Het advies voor technasium wordt via een extra formulier aangegeven. Belangrijk voor plaatsing op het technasium zijn de volgende eigenschappen: motivatie, creativiteit, nieuwsgierigheid, leergierigheid en de vaardigheid goed samen te kunnen werken in kleine groepjes.

Overaanmelding

Het Newmancollege is een middelgrote school. Omdat we zeker niet te groot willen worden, geldt voor de brugklas een instroombeperking en in die gedachte staan wij niet alleen. Alle scholen in Breda die niet verder willen of kunnen groeien hebben samen heldere afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding voor de brugklas. Lees hierover verder op VO Breda. U kunt ook direct naar de procedure en naar het keuzeformulier van VO Breda.

En dan…..

Op woensdag 19 mei krijgen je ouders van ons bericht over je toelating. Als je toegelaten bent, krijg jij een uitnodiging om op woensdagmiddag 7 juli kennis te komen maken met je nieuwe klasgenoten en je mentor.

Na de zomervakantie begint je leven als middelbare scholier echt, met de introductiedagen op het Newman!