Hoe zorgen we voor je?

Nu heb je natuurlijk een juf of een meneer die op je let en goed voor je zorgt. Misschien denk je wel dat aan die aandacht voor jou een eind komt op de middelbare school. Maak je niet ongerust, dat is echt niet zo.

Als je bij ons op school komt, houden we je zo veel mogelijk bij kinderen van je eigen school of zelfs uit je eigen klas (behalve als je ouders of je school dat liever anders zien). Ook kinderen uit hetzelfde dorp houden we zo veel mogelijk bij elkaar. Dan kun je altijd samen fietsen. Om de spanning niet op te laten lopen tot aan het begin van het nieuwe schooljaar, kom je nog voor de zomervakantie kennis maken met je nieuwe klasgenoten en je mentor.

Je mentor? Ja, dat is de leraar die speciaal voor jou en je klas gaat zorgen. Die maakt je wegwijs in de school, spreekt vaak met je ouders en organiseert leuke activiteiten.

Het schooljaar begint met twee introductiedagen waarin je elkaar al behoorlijk goed leert kennen. We sluiten de introductie af met de bosdag: met spannende en uitdagende opdrachten laat je dan zien hoe goed je kunt samenwerken met je klasgenoten.

Wil het niet zo lukken met een vak? Dan kun je geholpen worden in de O-uren. Leerlingen uit de bovenbouw leggen dan samen met een leraar de stof nog eens uit.

Ben je dyslectisch? Dan vertellen we je meteen aan het begin van het schooljaar hoe we daarmee omgaan op het Newman. Na de herfstvakantie kun je, als je dat wilt, deelnemen aan een extra ondersteuningsgroep voor lezen of spelling. In de klas mag je bij alle vakken langer aan je toetsen werken (of je krijgt een kortere toets). En de spellingsfouten die je maakt bij Frans en Engels worden minder zwaar meegerekend dan bij leerlingen die geen dyslexie hebben.


Zit je bij proefwerken te bibberen van de spanning? De faalangstreductietraining (wat een woord hè!) kan je heel wat rustiger maken. Als het met jou eens niet zo heel lekker gaat, kun je hulp krijgen van de counselors. Met de counselors kun je praten over dingen waar jij je zorgen over maakt.