Naar Klas 2 of hoger

 

Leerlingen die in het schooljaar 2018-2019 willen instromen in klas 2 of hoger zijn van harte welkom op de Open Dag van 27 januari 2018. Zij kunnen vanaf 8 januari 2018 op het Newmancollege worden aangemeld door hun huidige school (aanmelden@newmancollege.nl)

Een Newmanleerling die vanuit havo 5 wil doorstromen naar vwo 5, kan dit tot kenbaar maken tot 12 maart bij de decanen van de school. Doorstroom vanuit havo 5 naar vwo 5 is mogelijk: 

  • bij een gemiddelde van 7,0 over SE en CE;
  • als er geen onvoldoendes in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn;
  • er positieve adviezen gegeven zijn door de havo-docenten.