Naar Klas 2 of hoger

Aanmelding van leerlingen die in het nieuwe schooljaar in klas 2 of hoger op het Newmancollege willen instromen, kan door invullen en versturen van een aanmeldingsformulier en indien van toepassing een profielkeuzeformulier. Na de Open Dag zijn er enkele kennismakingsmiddagen waarbij er gelegenheid is om de school te komen bekijken. Data hiervoor worden later gemaakt. 


Een Newmanleerling die vanuit havo 5 wil doorstromen naar vwo 5, kan dit tot kenbaar maken tot 14 maart bij de decanen van de school. Doorstroom vanuit havo 5 naar vwo 5 is mogelijk: 

  • bij een gemiddelde van 7,0 over SE en CE;
  • als er geen onvoldoendes in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn;
  • er positieve adviezen gegeven zijn door de havo-docenten.