Naar Klas 2 of hoger


U kunt uw zoon of dochter aanmelden voor klas 2 of hoger op het Newmancollege. Hiervoor gebruikt u het aanmeldingsformulier en indien van toepassing een profielkeuzeformulier. 

Een Newmanleerling die vanuit havo 5 wil doorstromen naar vwo 5, kan dit tot kenbaar maken tot 14 maart bij de decanen van de school. Doorstroom vanuit havo 5 naar vwo 5 is mogelijk: 

  • bij een gemiddelde van 7,0 over SE en CE;
  • als er geen onvoldoendes in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn;
  • er positieve adviezen gegeven zijn door de havo-docenten.