ProjectenVoor alle projecten van het vak onderzoek en ontwerpen (O&O) geldt:


• Uitdagende projectopdracht.
• Leerlingen werken in teams van 3 of 4 personen.
• Teams werken zelfstandig.
• Projecten duren circa acht schoolweken in de onderbouw, een half schooljaar in de hogere klassen.
• Docent is getraind als coach.
• Teams werken procesmatig (projectplan, plan van aanpak). Vooronderzoek wordt gevolgd door de praktische uitvoeringsfase met een product als resultaat (rapport, prototype, maquette).
• Het onderwijs en de uitvoering van de projectopdracht vindt plaats in de Technasiumruimte: een compleet ingerichte werkplaats voor alle fasen van het project.
• De technische verdiepingsgraad en de openheid van de projectopdracht worden opgebouwd in de doorlopende leerlijn naar het schoolexamen: ‘de Meesterproef’.
• De docent beoordeelt het werkproces en de (individuele) competentieontwikkeling.
• De opdrachtgever is mede beoordelaar van het resultaat van het onderzoek of de ontwerpopdracht (kwaliteit product, toepassing kennis, onderbouwing van keuzes).


Keuzeprojecten


Keuzeprojecten zijn opdrachten voor de klassen 4 havo, 4 vwo en 5 vwo en worden in overleg met de opdrachtgever geschreven. Leerlingen moeten zelf een opdrachtgever zoeken binnen hun interessegebied. De docent begeleid het eerste contact via de mail. Tijdens een eerste gesprek met de opdrachtgever wordt een mogelijke opdracht beschreven. Voor de motivatie is het van groot belang dat de opdracht de interesse van de leerlingen heeft en de leerlingen merkt dat hij/zij een aandeel heeft in de totstandkoming van de opdracht. Nadat de opdracht is omschreven, schrijven de leerlingen een projectplan. Hierin staat de onderzoeksvraag of de opdracht, de probleemanalyse, de planning, programma van eisen en het vereiste resultaat (bijv. onderzoeksverslag, prototype, maquette, poster). Als het projectplan door de opdrachtgever en de docent is goedgekeurd, gaan de leerlingen inhoudelijk aan de slag.
• Keuzeopdrachten duren gemiddeld 5 maanden.
• Leerlingen werken 3,5 klokuur per week aan een opdracht.

Meesterproef


De technische verdiepingsgraad en de openheid van de projectopdracht worden opgebouwd in de doorlopende leerlijn naar het schoolexamen: ‘de Meesterproef’. Dit is een langere versie van het keuzeproject voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo.
• De Meesterproef duurt gemiddeld 7 maanden.
• Leerlingen werken 3,5 klokuur per week aan een opdracht.Voorbeelden van opdrachten:

Onderbouw:


  • Ontwerp een concept voor een Bredase winkel waarmee klanten door middel van een concrete beleving aan de winkel gebonden worden.
  • Ontwerp een speeltoestel of activiteit voor in het Mastbos wat geschikt is voor jeugd van 12-14 jaar.
  • Ontwerp een compleet uitgewerkte activiteit specifiek voor dementerende ouderen, welke gericht is op geheugentraining en/of bewegingstherapie.
  • Onderzoek de mogelijkheden van technische aanpassingen van de zelfrijdende auto zodat deze als veilige en betrouwbare partner in het verkeer wordt gezien door de andere verkeersdeelnemers.
  • Ontwerp een ruimte met het thema kinderdagverblijf, zodat die als BHV ruimte gebruikt gaat worden en tevens gebruikt gaat worden als escaperoom voor kinderen.
  • Onderzoek of er alternatieve eiwitbronnen (insecten) gebruikt kunnen worden in onze dagelijkse maaltijden.
  • Ontwerp een nieuwe geluidsreducerende maatregel binnen de bebouwde kom, met zo weinig mogelijk pieken en spectrale verschillen in het geluid.
  • Onderzoek een natuurvriendelijke oplossing voor het algenprobleem in de waterbaan van de Piraña, zodat deze veilig blijft voor iedereen die de attractie bezoekt.

Bovenbouw:

• Ontwikkel een methode om eenvoudiger met moderne technologieën de blinde vering van rails te meten.
• Herontwerp een Intensive Care afdeling, waarbij de privacy van de patiënt gewaarborgd wordt.
• Ontwikkel d.m.v. domotica een tool om ouderen uit hun sociale isolement te halen.
• Ontwerp een hulpstuk voor de trip-trap stoel, waardoor een specifieke lichamelijk gehandicapte jongen rechtop kan blijven zitten.
• Onderzoek de mogelijkheid om gelijkstroom vanuit zonnepanelen direct in het huishouden te gebruiken (zonder omzetting in wisselstroom).