Technasium (havo/vwo)

Als enige school in Breda biedt het Newmancollege het technasium aan. Het technasium is een door de Minister erkende onderwijsstroom die gericht is op leerlingen met bovengemiddelde aanleg en motivatie voor de exacte vakken. Leerlingen die het technasium volgen, zijn creatief, intelligent, leergierig en zijn sterk in het bedenken van oplossingen voor realistische problemen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Zij sluiten hun opleiding af met een havo of vwo diploma met het vak O&O (= onderzoek en ontwerpen) in het vakkenpakket.