Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs staat volop in de belangstelling. Vaak wordt de kwaliteit gemeten op basis van de harde resultaten van een school. Zeker, de resultaten tellen maar voor ons is kwaliteit een meervoudig begrip. Brede ontwikkeling, de mogelijkheid tot excelleren, samenwerking in netwerken en ketens, zorg voor de kwetsbare leerlingen en de verbinding tussen onderwijs en de samenleving doen er toe. In ‘Scholenopdekaart.nl’ kunt u zien op welke wijze we ook over deze kwaliteitsaspecten verantwoording afleggen.

 

Onze meest recente onderzoeken kunt u hier lezen:

Leerlingtevredenheid algemeen 
Oudertevredenheid algemeen klas 3

Hoe scoren de middelbare scholen bij jou in de buurt? Check het hier!  (artikel BN de Stem; 9 januari 2019)