Scholen op de kaart

In het project ‘scholen op de kaart’ maken alle scholen in het Voortgezet Onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen via hun website presenteren.

Aan de hand van twintig indicatoren worden op het internet niet alleen de harde cijfers gepresenteerd, maar worden die cijfers ook vergeleken met die van andere scholen. Daarnaast heeft elke school de mogelijkheid bij elk thema een toelichting te geven.

Op deze manier geeft het Newmancollege een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties, dan tot nu toe gebeurde op websites zoals die van de Onderwijsinspectie, Trouw, Elsevier en Algemeen Dagblad. De informatie, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, is geen doel op zich. Zij dient als basis voor de dialoog die scholen voeren met ouders en andere belanghebbenden.

Mocht u vragen hebben over deze informatie, neem dan gerust contact met ons op.


Hieronder vindt u een overzicht. U kunt ook hier klikken om naar de site van scholen op de kaart te gaan.