De oudercommissie

DE OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie binnen het Newmancollege behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en leerlingen. 

WAT DOET DE COMMISSIE:

 • vraagbaak zijn voor ouders

 • signaalfunctie naar de schoolleiding over hetgeen door ouders en leerlingen wordt ervaren

 • regelmatig overleg hebben met de schoolleiding rond een discussie topic

 • deelname aan de Newmancollege Open dag

 • klankbord en achterban voor leden van de medezeggenschapsraad Newmancollege en SKVOB

 • bepalen standpunt vrijwillige ouderbijdrage, tbv medezeggenschapsraad

 • organisatie van de jaarlijkse thema-avond


In overleg met de schoolleiding wordt jaarlijks een thema-avond voor ouders georganiseerd. Dit schooljaar was er een lezing van drs. Floor Raeijmaekers over Mindset: de basis van talentontwikkeling

Discussie topics zijn afgelopen jaren geweest:

 • resultaten tevredenheidsenquete onder ouders

 • communicatie

 • het docentschap, eigenschappen van een goede docent, hoe te verbeteren

 • mentorschap

 • toetsbeleid

 • omgang met social media

 • de gezonde kantine

 • inrichting nieuwe schoolplein

 • schoolgids


  Spreekt het bovenstaande je aan, kom eens kijken op een van onze avonden. Je bent van harte welkom. 

  DATA SCHOOLJAAR 2020/2021

 • 5 oktober 2020
  6 januari 2021
  18 maart 2021
  18 mei 2021
  Vanwege de coronamaatregelen dit jaar geen thema-avond. 

  Heb je een vraag stuur die dan naar de voorzitter van de oudercommissie,  Daniëlle Roelen. E-mail: oudercommissie@newmancollege.nl 

  Hier onder is schematisch de vertegenwoordiging en invloed van ouders op het newmancollege weergegeven.

   

    

 •