De oudercommissie

DE OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie binnen het Newmancollege behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en leerlingen. 

WAT DOET DE COMMISSIE:

 • vraagbaak zijn voor ouders

 • signaalfunctie naar de schoolleiding over hetgeen door ouders en leerlingen wordt ervaren

 • regelmatig overleg hebben met de schoolleiding rond een discussie topic

 • deelname aan de Newmancollege Open dag

 • beoordeling van de besteding van het geld dat uit de Piet Melief stichting aan de school ter beschikking wordt gesteld

 • klankbord en achterban voor leden van de medezeggenschapsraad Newmancollege en SKVOB

 • bepalen standpunt vrijwillige ouderbijdrage, tbv medezeggenschapsraad

 • organisatie van de jaarlijkse thema-avond


In overleg met de schoolleiding wordt jaarlijks een thema-avond voor ouders georganiseerd. Afgelopen jaar was theatergroep Playback onze gast op een zeer geslaagde avond rond pubertijd.  Dit schooljaar zal Eppo van Nispen tot Sevenaer op dinsdag 14 november 2017 een lezing verzorgen. Wij verwachten weer een bijzondere informatieve avond.

Discussie topics zijn afgelopen jaren geweest:

 • resultaten tevredenheidsenquete onder ouders

 • communicatie

 • het docentschap, eigenschappen van een goede docent, hoe te verbeteren

 • mentorschap

 • toetsbeleid

 • omgang met social media

 • de gezonde kantine

 • inrichting nieuwe schoolplein

 • schoolgids


  Spreekt het bovenstaande je aan, kom eens kijken op een van onze avonden. Je bent van harte welkom. 

  DATA SCHOOLJAAR 2017/2018

  Dinsdag 3 oktober 2017
  Dinsdag 14 november 2017 (lezing)
  Maandag 20 november 2017
  Woensdag 10 januari 2018
  Donderdag 22 maart 2018
  Donderdag 17 mei 2018  Heb je een vraag stuur die dan naar de voorzitter van de oudercommissie,  danielle.van.haelst@balansaccountancy.nl 

  Hier onder is schematisch de vertegenwoordiging en invloed van ouders op het newmancollege weergegeven.