Schoolgids

De schoolgids van het Newmancollege geeft u inzicht in de organisatie, doelstellingen, inhoud en bereikte resultaten van het onderwijs op het Newmancollege. We zijn trots op onze schoolgemeenschap waarin de leerlingenpopulatie een afspiegeling vormt van de ons omringende samenleving. In onze schoolgemeenschap staan schoolprestaties, zorg voor en begeleiding van de individuele leerlingen, veiligheid en het stimulerend schoolklimaat centraal. 

U kunt de schoolgids openen door hier te klikken