Typisch newman


Missie & Visie Newmancollege


In 2018 heeft het Newmancollege haar missie en visie geherformuleerd. Het is ons doel om in de volgende schoolplanperiode, 2019-2023, deze missie en visie concreet uit te werken. De basis hiervoor is in de afgelopen jaren gelegd door veel gesprekken met ouders, leerlingen en medewerkers. In de komende jaren werken we verder aan de ijkpunten van onze visie om recht te doen aan de ontwikkelcapaciteit van de leerling. 

De leerling ontwikkelt zich geleidelijk naar de grenzen van zijn mogelijkheden en wij begeleiden hem daarin op een wijze die meer gericht is op zijn mogelijkheden dan op zijn korte termijn prestaties.