O-Uren

In de onderbouw staat er binnen de onderwijstijd een wekelijks ondersteuningsuur op het rooster. Daarin bieden wij extra vakondersteuning, sociaal-emotionele begeleiding en remedial teaching aan.

Voor extra vakondersteuning schrijft een leerling zich in voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits of wiskunde. Deze leerling volgt dan ongeveer 6-7 weken (tussen de vakanties in) elke donderdagmiddag een extra uur het gekozen vak. De O-uren worden vanaf de herfstvakantie gegeven. Naast een vakdocent worden ook bovenbouwleerlingen ingezet om leerlingen te begeleiden bij hun vraagstukken.

Inschrijven voor een O-uur gaat via de ELO van Magister. Voor elke vakantie worden leerlingen in school geattendeerd op de inschrijvingsmogelijkheid.