Internationalisering

Afstanden worden steeds kleiner. Wij willen onze leerlingen over de grenzen heen laten kijken. De ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is een belangrijk motief voor internationalisering; wij bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst, waarin Europa een steeds belangrijkere plaats zal gaan innemen. We doen dat door middel van de volgende activiteiten:

  • Model European Parliament. Elk jaar neemt onze school deel aan de voorbereidingsconferentie voor het Europees Jeugdparlement (MEP). Die vindt plaats in Den Bosch.
  • Uitwisselingen. Voor leerlingen van de derde klassen van de havo en het vwo is er een uitwisselingsprogramma van tweemaal een week met partnerscholen in Denemarken en Italië. Het doel van deze uitwisseling is de kennismaking met een ander land, een andere cultuur en een ander schoolsysteem. De leerlingen verblijven in gastgezinnen en maken zo kennis met het dagelijks leven in een ander land.
  • Buitenlandse reizen. De leerlingen van 3 mavo maken een reis naar Londen waarbij het erom gaat dat zij kennis maken met een andere cultuur en zich door middel van verschillende activiteiten leren redden met behulp van de Engelse taal. De leerlingen in het derde jaar van het Technasium maken een rondreis door het zuiden van Engeland. Ze doen daarbij verschillende historische bezienswaardigheden aan.
  • Romereis. Gymnasiasten bezoeken tijdens hun Newmancarièrre in elk geval Rome, stad waar volgens het gezegde alle wegen op uitkomen.
  • Skireis. Op inschrijving organiseren enkele collega's elk jaar een skireis naar Oostenrijk.